HABERLER & YAYINLAR
21.12.2016
Kurumsal Yayınlar

PANORAMA TÜRKİYE: LALE DEVRİNİN SONU MU?

PANORAMA TÜRKİYE: LALE DEVRİNİN SONU MU?

Türkiye ekonomisi 2015 ve 2016 yıllarında birkaç şok yaşamıştır. Artan siyasi belirsizlikler, bölgesel gerilimler, ABD’deki faiz yükseltme süreci, kredi notunun düşürülmesi ve ülke içindeki güvenlik endişeleri turizm gelirlerinin düşmesine, tüketici talebinin yavaşlamasına, yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım iştahının azalmasına ve yerli kurun zayıflamasına yol açmıştır ve yerli kurun zayıflamasına yol açmıştır
Bu faktörler ülkenin ekonomik faaliyetin sürdürülebilmesi için ağır bir şekilde bağımlı olduğu sermaye girişlerinde azalmaya katkıda bulunmuştur. Küresel riskten kaçınma eğilimi ve yerel şirketlerin dolar cinsinden borç ödemeleri , bu ortam lirada sert bir değer kaybına yol açmıştır. Bu durum şirketler kesiminin ödeme davranışlarını, yatırım iştahını ve büyüme beklentilerini tehdit etmektedir. Coface Türkiye ekonomisinin 2016 yılında %2,5 ve 2017 yılında %2,7 büyümesini beklemektedir.

 

Bununla birlikte, son birkaç yıldan bu yana yaşanan bu iç ve dış şoklara karşın, Türkiye ekonomisinin dirençli bir şekilde ayakta kaldığını da belirtmek gerekir. İmalat sanayii üretimi özellikle Türkiye’nin ana ticaret ortağı olan Avrupa’daki ekonomik toparlanma sayesinde yıllık bazda artmaya devam etmektedir. İç talebi canlandırmak için alınan önlemlerin önümüzdeki dönemde tüketim üzerinde etkiler yaratması beklenmektedir. Komşu ülkeler ile ilişkilerin iyileşmesi sayesinde, 2017 yılının ikinci yarısında turizm gelirlerinin artmaya başlaması beklenmektedir. AB bölgesine yapılan ihracat artmaya devam etmekte ve ihracatçıların düşen karlarını kısmen telafi etmektedir. Artan kamu harcamaları da özellikle kısa süre önce yatırımları teşvik Aralık 2016 etmek amacıyla çıkarılan teşvik paketi ile ekonomik faaliyeti destekleyecektir

 

En önemlisi, yapısal reformların uygulanması ekonomi için orta vadede sürdürülebilir büyüme yolunun halen umut vaat edici olduğu anlamına gelmektedir; ülkenin genç bir nüfusa ve büyük bir iç pazara sahip olması sebebiyle bu durum daha da önem kazanmaktadır. Ekonomik büyüme yavaşlamasına rağmen, ekonomi tam 27 çeyrektir aralıksız olarak ilerlemektedir

 

Bu panorama ilk bölümde bu zorlu görünümü ayrıntılı olarak inceledikten sonra hem iç talebin hem de işletmeler için kur riskinin iyi bir göstergesi olması sebebiyle perakende sektörü üzerinde odaklanacaktır. Panorama iç satışların azaldığı ancak Avrupa’daki toparlanma sayesinde ihracatın halen oldukça güçlü olduğu otomotiv sektörü üzerinde odaklanacaktır.

Bu yayını indir : PANORAMA TÜRKİYE: LALE DEVRİNİN SONU MU? (1,45 MB)

İLETİŞİM


Verda YAKAR

TEL: +90 (216) 251 99 10
verda.yakar@coface.com 

Üst