FAALİYETLERİMİZ

FAALİYETLERİMİZ

Ödenmeyen faturalara karşı kendinizi koruyun

Ticarette nakit akışı genellikle başarı ile başarısızlık arasındaki farkı ifade etmektedir. Bu nedenle ödemelerin gecikmesi ve faturaların ödenmeme riskine odaklanıyoruz. Ticari alacak sigortası teklifimiz; sizleri hem yurt içinde hem de yurt dışında ödenmeyen faturalara karşı korumaktadır. Ticari alacak sigortasu teklifini KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere kadar tüm ölçekteki şirketlere sunuyoruz.
 
Alıcılara ve yerel piyasalara ilişkin derin bilgi birikimimiz, aşağıdaki konularda bize avantaj sağlamaktadır:
- Değişiklikleri adım adım izleyerek risklerin önlenmesi,
- Bu risklerin gerçekleşmesi halinde, tahsilat sürecini hızlandırmamıza yardım eden yerel kuralları ve uygulamaları bilmemiz ve piyasayı yakından takip etmemiz sayesinde hızlı bir şekilde hareket etme.
 
Coface Group’un yüksek finansal gücü ve reasürans piyasasına erişimimiz aynı zamanda müşterilerimizin kendi alıcılarına finansman kabiliyetlerini aşan ödeme süreleri teklif etmesine olanak tanımaktadır.
 
Ticari alacak sigortası ile birlikte bazı ülkelerde faktoring hizmetleri, özel ticari bilgiler ve alacak tahsilat hizmeti de sunmaktayız.

Ödenmeyen faturalara karşı kendinizi koruyun

HABERLER

Coface Ülke ve Sektör Risk Barometresi- 2023-3. Çeyrek Mikroekonomik Koşulların Bozulması, Makroekonomik Dengelerin Limitleri Yeniden Sınanı...
01.11.2023

Paris, 17 Ekim 2023 – 2023 yılının başında gelmeye başlayan iyi haberler hızla yerini yılı umulandan daha kötü sonuçlarla bitireceğimize dair ipuçlarına bıraktı.Daha önce defalarca dile getirdiğimiz ve hatta bazıları giderek yoğunlaşan risklerin (finansal istikrar, sosyal ve politik riskler) yanı sıra enflasyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını da unutmamalıyız: Enerji hariç diğer alanlarda enflasyon, halen merkez bankalarının belirlediği hedeflerin oldukça üzerinde seyrederken, İsrail'deki saldırıların ardından petrol piyasasındaki gerilim bir kez daha arttı. Tüm öncü göstergeler, yıl sonuna doğru Kuzey Amerika ve Euro Bölgesi'ndeki faaliyetlerde keskin bir yavaşlamaya yaşanacağına işaret ediyor; Çin ekonomisindeki toparlanma ise, yapısal zayıflıklar ve hane halkı ile işletmeler arasındaki güven eksikliği nedeniyle hızla yavaşladı. Bu koşullar çerçevesinde, 7 ülkenin risk değerlendirmesini (2 ülkenin notu yükseltilirken 5 ülkenin düşürüldü) ve 33 sektörün risk değerlendirmesini (17 sektörün notu yükseltilirken, 16 sektörün düşürüldü) revize ettik; yapılan bu değişiklikler, son derece değişken ve belirsiz bu ortamda önümüzdeki 18 ay boyunca beklentilerimizin istikrarlı bir şekilde devam edeceğini gösteriyor.

Daha fazlasını oku
On the way back to the bad old times in 2023's Germany Payment Survey
20.09.2023

Although payment behaviour remains in a relatively good shape even after this deterioration, companies are very pessimistic about their business outlook.
Learn more in our full publication.

Daha fazlasını oku
Tüm haberler

ÜLKELER RİSK HARİTASI

View the Country Risk Map

Consult the country list

EKONOMİ YAYINLARI